SIS Schoonmaak

Zuurkasten reiniging

Safety First Plan

‘Safety First’, is een bekende uitspraak. De eisen ten aanzien van veiligheid en gezondheid worden steeds hoger. Of het nu gaat om APK van auto’s of het controleren van waterleidingen op salmonella bacterie, men wordt zich steeds meer bewust van veiligheid, gezondheid en milieu. Personen en bedrijven worden, als het gaat om veiligheid en gezondheid, hard aangepakt en de boetes bij een vergrijp worden steeds hoger. Ook SIS Schoonmaak bv is zich bewust van het belang van een Safety First Plan. Naast het creëren van een veilige en gezonde werkplek voor onze eigen medewerkers zetten wij ons ook in voor de veiligheid en gezondheid van anderen. Wij doen dit zowel bij u thuis als op het werk, op scholen en bij overheidinstanties.

De afgelopen 3 jaar heeft SIS Schoonmaak bv zich gespecialiseerd in het reinigen van Low Flow Benches (zuurkasten). Na onderzoek bleek al snel dat er nog geen goede richtlijnen waren voor het uitvoeren van onderhoud – en reinigingswerkzaamheden voor LFB’s. In samenspraak met de universiteiten van Maastricht en Utrecht en leveranciers heeft SIS Schoonmaak bv een plan opgezet voor zowel het reinigen als het onderhouden van LFB’s. Beide zaken zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden om een gezonde en milieuvriendelijke (werk)omgeving te creëren.

Samenwerking met verschillende bedrijven

Sinds 2010 werken wij samen met verschillende bedrijven welke gespecialiseerd zijn op het gebied van laboratoriuminrichting en het fabriceren van zuurkasten. Indien u hier meer informatie over wilt neem dan contact met ons op.

Uitvoering werkzaamheden

In ons plan gaan wij ervan uit dat de werkzaamheden overdag kunnen plaatsvinden zonder dat anderen last ondervinden. Wij beginnen met het in kaart brengen van de LFB’s. Hierbij wordt onderzocht welke materialen en middelen in de LFB gebruikt worden zodat wij een juiste keuze kunnen maken voor het reinigingsmiddel. Voorafgaand aan de werkzaamheden vindt een inspectie plaats waarbij eventuele mankementen c.q. tekortkomingen worden genoteerd op het inspectieformulier. Aan de hand van dit formulier kunt u de benodigde reparatie c.q. aanpassingen bespreken met uw leverancier. Indien gewenst kunnen wij dit ook voor u regelen.

Wij voeren de werkzaamheden altijd uit onder strikte veiligheidseisen. Hierbij wordt rekening gehouden met de veiligheidseisen van SIS Schoonmaak bv en de veiligheidsregels van het bedrijf of instelling. Na afronding van de werkzaamheden worden er 1 tot 2 proefmonsters genomen van de gereinigde LFB. Deze worden 2 jaar bewaard en kunnen proefondervindelijk door een extern laboratorium worden geanalyseerd. Tot slot krijgt elke gecontroleerde en gereinigde LFB een certificaat en een sticker met daarop vermeld de datum van inspectie en reiniging.

In geval van calamiteiten kunnen wij een professioneel team sturen dat binnen 2 á 3 uur ter plaatse is. Dit team kan direct de benodigde maatregelen nemen en starten met de schoonmaakwerkzaamheden. Daarbij kunnen wij het afvoeren van eventueel vrijgekomen stoffen voor u verzorgen.