SIS Schoonmaak

Schade door brand

Rookschade en roetschade

Bij brand ontstaat altijd rookschade en roetschade. De reiniging van zowel rook- als roetschade moet met speciale middelen gebeuren. Na het verwijderen van de zichtbare rookschade zal ook de sterke geur moeten verdwijnen. Hiervoor hebben wij diverse middelen die voorgoed met de brandlucht afrekenen. Ook voor moeilijk bereikbare plaatsen, zoals spouwmuren en verlaagde plafonds, hebben wij een oplossing.

Brandschade en waterschade

brandschade, rookschade en roetschade Bij brand ontstaat vaak ook waterschade. Dit kan komen door gesprongen leidingen en uiteraard door de bluswerkzaamheden van de brandweer. (Blus)water kan veel waterschade teweeg brengen. SIS Schoonmaak bv beschikt over de apparatuur en know-how om waterschade bij een brand zo veel mogelijk te beperken.