SIS Schoonmaak

ISO 9001:2000

SIS Schoonmaak bv is ISO 9001:2000-gecertificeerd. Deze norm bevat eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem waarmee de klanttevredenheid kan worden verhoogd. ISO 9001 wordt door interne en externe partijen (zoals certificatie-instellingen) gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen van de organisatie. Op basis van deze norm kan een certificaat worden behaald.

Salvage

SIS Schoonmaak bv is aangesloten bij stichting Salvage. Sinds 1989 opereert Salvage, namens de gezamenlijke brandverzekeraars, met een landelijk netwerk van ruim 200 Salvage coördinatoren. Deze kunnen overal in Nederland na een brand snel hulp aan gedupeerden verlenen en maatregelen in gang zetten die de schade kunnen beperken. De Stichting Salvage heeft drie doelstellingen:
  1. directe persoonlijke hulpverlening aan gedupeerden namens brandverzekeraars
  2. schadebeperking bij particuliere en bedrijfsmatige (brand)schades
  3. zaakwaarneming namens gezamenlijke brandverzekeraars

VCA

SIS Schoonmaak bv is bezig het VCA certificaat te behalen. VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (Veiligheid, Gezondheid, Milieu).